Transformatieve conflictoplossing past bij deze tijd. Géén langslepende hulpverlening. De oorzaak van het conflict boven tafel krijgen, dat helpt echt! De oplossing waarnaar we samen zoeken is pas echt een oplossing als die naar ieders tevredenheid is. Een duurzame oplossing die alleen maar winnaars kent.

Transformeren

De transformatieve mediation is een effectieve vorm van conflictoplossing. Transformeren betekent letterlijk omvormen, veranderen. Inzicht en bewustwording maakt de weg vrij voor verandering in de stagnerende of conflicterende situatie.

Betrokkenen krijgen inzicht in eigen gedachten, gedrag en gevoelens ten aanzien van het conflict. Zij worden zich meer bewust van de oorzaak en van het gevolg, hun eigen aandeel en vooral ook de mogelijkheden om veranderingen te realiseren.

Mensen ervaren de transformatieve mediation als waardevol.”Eindelijk begrijp ik het” is een veel voorkomende reactie. Life Coaching wordt ingezet wanneer persoonlijke begeleiding ten aanzien van de conflictsituatie wenselijk is.

Ik reik tools aan waardoor ieder in staat is effectief te communiceren, de tegengestelde belangen te overbruggen en in mogelijkheden te denken. Er ontstaat begrip en respect en de wens om het conflict in de kern op te lossen.

Ik begeleid het mediationproces efficiënt en adequaat met empathie voor ieders beleving.

Transformatieve mediation

Werkvlak van de transformatief mediator/ Life Coach

Waar ben ik actief? Daar waar conflicten zijn. In relaties met je partner, binnen je gezin, familie of met vrienden of in de verbinding met jezelf. Niets zo vervelend wanneer conflicten een ontspannen leven in de weg staan.

Ook ben ik op de werkvloer actief. Goede samenwerking is niet vanzelfsprekend. Stagnaties of conflicten kunnen op de loer liggen wanneer ieders belangen en karaktereigenschappen een rol gaan spelen. Ik bied één op één coaching aan bij issues maar ga ook met een team aan de slag.

Wanneer transformatieve coaching binnen de organisatie wordt ingezet, zijn de reacties lovend en de resultaten duidelijk zichtbaar. De impact is groot wanneer begrip en respect voor elkaar ontstaan. De verbindingen worden sterker waardoor het werken als plezierig en uitdagend wordt ervaren.

Binnen teams werk ik samen met collega transformatief coaches. Binnen het landelijk instituut ITCO verzamelen wij onze kennis en expertise en worden ervaringen en trajecten met elkaar gedeeld. Wij hebben onze opleiding genoten bij WEL-COM Mediation.