Een leven in liefde

Hoe realiseer ik voor mijn klanten een Leven in Liefde?

Dit doen we met elkaar aan de hand van een conflict dat je bezighoudt. In conflictsituaties zit een persoonlijke weerstand. Weerstand beschermt ons. We verdedigen onszelf om geen pijn te hoeven voelen. De pijn die het conflict met zich meebrengt. We gaan strijden voor ons gelijk, we domineren de ander door te overheersen, verbaal of non verbaal. We vermijden dominantie door de ander te negeren of de situatie uit de weg te gaan. We zoeken naar een goed of fout. We rechtvaardigen ons gedrag door de ander de schuld toe te wijzen. We delen onze kant van het verhaal in de hoop medestanders te vinden. En ga zo maar door….

De één doet dit subtiel en de ander zonder enige schroom. Dit is onze schaduwkant, heel menselijk. We bouwen muren, verzinnen van alles om onszelf te beschermen tegen pijn. En waarom? Om overeind te blijven, om pijn niet te voelen. Het fragiele, het ongemakkelijke gevoel van kwetsbaarheid en imperfectie. Het gevoel er niet toe te doen, niet belangrijk te zijn, niet genoeg te zijn zoals we zijn. Er niet bij te horen, niet verbonden te zijn met de rest. Deze gevoelens zijn intens en roepen angst en pijn op. Menselijk, maar het houdt ons af van Liefde.

Wanneer je bewuster wordt van wat er in je leeft. Wanneer je gaat inzien dat je verdedigingsmechanisme gedrag laat zien dat voortkomt uit angst. Wanneer je erop vertrouwt dat je er als mens toe doet, vanaf het eerste moment dat je het levenslicht ziet.
Wanneer je weet dat je als mens verbonden bent met alles om je heen. Dan is er liefde, daar hoef je niets voor te doen. Want het is er.

Liefde verbindt ons met het universele bewustzijn. Daar voel je je fijn, verbonden, gaat het leven vanzelf. Is er begrip, respect voor elkaar, helpen en troosten we elkaar. Wordt kwetsbaarheid gezien als je kracht. Genieten we met elkaar, stralen we en hebben we onze maskers niet meer nodig. Zijn we puur zoals we bedoeld zijn. Leven we ware liefde.

Ik onderzoek met mijn klanten de weerstand. Het zelf gecreëerde persoonlijk bewustzijn met haar ego identiteit. Het muurtje om ons hart en het plaatje met het verhaal in ons hoofd. We realiseren krachtige doorbraken naar méér liefde en minder angst in zijn of haar leven. We lossen conflicten op. Conflicten in jezelf en conflicten met je omgeving.

Ik wens je een liefdevolle dag en een leven in liefde!

Liefs!
Mariëlle